תעשיות 769 | מירב דסקלו הפקות בע"מ

2 769 ׳ גיליון מס w w w . i n d u s t r y . c o . i l ממשלה ותעשייה עורך אחראי/מנכ״ל: מנחם בלונדר עורך: boaz@merav.co.il בועז בן-נון כותבים קבועים: עו״ד גיל נדל, חנן בר-און, עמרי מראין, תמר פריד גרפיקה, עימוד ועיצוב מודעות: סטודיו גבזה לוחות: אורניב בע"מ דפוס: רבגון דפוס ואריזות בע"מ אחראית מדיה והפקה: 03-9007909 : אירית ענבר טל יועצי שיווק ומכירות: אילנה מצא, צבי מטיאס, אליהו פרילוק פרויקטים לוגיסטיקה והפקה: אליהו פרילוק מנויים תפוצה וגביה: 03-9007900 : נורית שרון, דורית פתאי טל מינהל ומיחשוב: יובל בלונדר הנהלה: מנחם בלונדר מנכ"ל ועורך ראשי לשעבר, ישראל דסקלו ז"ל מו״ל: מירב דסקלו הפקות בע״מ 4801761 ראש העין 11 רח׳ העבודה 03-9007900 טל: מערכת 03-9007902 : פקס כתובת לדואר אלקטרוני: taasiot@merav.co.il שער התעשיה באינטרנט: www.industry.co.il ש״ח 520 מנוי שנתי לעיתון כולל מוספים כל הזכויות שמורות מירב - דסקלו הפקות בע״מ ל אין להעתיק חומר כלשהו בלי אישור המו״ל. חומר פרסומי המופיע בעיתון הינו על אחריות החברות המפרסמות בלבד. ISSN 0792-1322 TAASIOT Bi-weekly Publication For The Israeli Industry MERAV-DASCALU PUBLISHING LTD. 11 Ha’avoda St Rosh Ha’ayin 4801761 Tel: 972 (3) 9007900 Fax: 972 (3) 9007902 e-mail: taasiot@merav.co.il בועז בן-נון מדחסים בורגיים שנים אחריות יצרן 5 החזר השקעה + מהירות משתנה + מדחס צנטריפוגלי שנים אחריות יצרן 10 החזר השקעה + החברה לטכנולוגיות אוויר דחוס בע״מ WIDE WORLD AIR 09-7409913 : , טל 45111 הוד השרון 1152 . ת.ד 09-7469848 : פקס l 050-6590947 : נייד המומחים לייעוץ וחיסכון www.pat-tech.co.il l finish@barak.net.il 900 KW עד 2 KW מדחסים בורגיים החל l גרמניה CompAir Hydrovane מדחסים להבים l גרמניה Holman מדחסים ניידים – דיזל l + מהרות משתנה + מדחסים צנטריפוגליים l החזר השקעה + גרמניה + אקוסטי , אין שמן במדחס בכלל! 100% מדחסים נטולי שמן l SAUER , REAVELL מדחסים ללחץ גבוה l צנרת מודולארית לאוויר דחוס, אלטרנטיבה כלכלית l Elmo-Rietschle מפוחי לחץ/ ואקום l החזר השקעה + מחוללי חנקן וחמצן l החזר השקעה + מייבשי ספיחה, מיני וגדולים l אלומינה אקטיבית, מולקיור סייב l החזר השקעה + 50 ºC מייבשי קירור לטמפ׳ סביבה l ניידות שירות בפריסה ארצית 8 l טכנולוגיות אויר דחוס CompAir Germany - Gardner Denver משרד הכלכלה פירסם מכרז להקמת מכון לאומי לייצור מתקדם המכון יוקם במודל דומה לזה של מכונים מקבילים בעולם, ומטרתו לפעול להעלאת הפריון והתחרותיות בתעשייה מוטת הייצור, באמצעות קידום והטמעת טכנולוגיות ושיטות ייצור מתקדמות, בדגש על תעשיות המאופיינת ברמת חדשנות נמוכה-בינונית. עוז כ"ץ מנהל מינהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה: המכון לייצור מתקדם יאפשר לתעשייה הישראלית להסיט את הקשב, המשאבים והיכולות לייוצר יתרון תחרותי בשווקים הגלובאליים, באמצעות הטמעת טכנולוגיות מתקדמות בזמן קצר ובאופן יעיל. המכון ימקד את משאביו בתעשייה הבינונית. אחת ממטרות מינהל תעשיות היא לקדם מצוינות בתהליך הייצור ולהדביק את פערי הפיריון של התעשייה ביחס לעולם". אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות: "הייצור המתקדם נעשה חשוב יותר ויותר לביסוס הכלכלה בישראל. מעבר תעשיית הייצור הממוקמת בעיקר בפריפריה לייצור מתקדם מהווה, מחד, תחרות מול המזרח בתחום הייצור ההמוני ומאידך תחרות מול מדינות המערב באיכות ומוצרים בעלי ערך מוסף חדשני. מטרת המכון לייצור מתקדם שיוקם בצפון, היא להוביל את התעשייה למחוזות חדשניים ומובילים בעולם באמצעות טכנולוגיות חדשניות כמו רובוטיקה, מחשוב, חיישנים , שיאפשרו Big Data וניהול להגדיל משמעותית את היצור ואת התשואה העודפת למשק. שילוב כוחות זה עשוי להביא את תעשיית הייצור בישראל להיות אחת המתקדמות והמובילות בעולם". העולם כולו שועט קדימה ב הטמעת ש י ט ו ת י י צ ו ר מתקדמותשמייעלות ומשנותאת פונקציית הייצור או את המוצר עצמו. טכנולוגיות ושיטות אלו מאפשרות לתעשייה הייצרנית במדינות המפותחות, להתמודד עם התחרות מול מדינות המזרח הרחוק המבוססת כח עבודה זול, ולנצל את פריצות הדרך הטכנולוגיות במדע לטובת תהליכי ייצור המוניים. טכנולוגיות ייצור מתקדם כוללת שילוב מערכותמידע (ביג דאטה), רובוטיקה מתקדמת, הדפסת תלת מימד ושימוש בחומרים מתקדמים. התעשייה ישראלית חייבת להשכיל להטמיע שיטות ייצור אלו באופן מהיר ויעיל על מנת לעמוד בתחרות הגלובאלית הגוברת, ומטרת המכון הוא לאפשר לתעשייה לייצר את השינוי בטווח זמן קצר יותר ובאופן יעיל יותר. המכון, באמצעות צוות מומחים, יספק ייעוץ מקצועי לתעשייה בשיעורי סבסוד גבוהים, ויזהה עבור מפעלים, את המקומות בהם ניתן להטמיע טכנולוגיות ייצור מתקדמות לשיפור תהליך הייצור או המוצר. בנוסף, המכון יהווה מוקד ידע בעל התמחות בטכנולוגיות ייצור מתקדם והטמעתם בתעשייה, יפעל להנגשה של מידע אודות טכנולוגיות ייצור מתקדם, וכן לליווי וייעוץ לחברות התעשייתיות בתהליכי ההטמעה והפיתוח. בנוסף, המכון לייצור מתקדם יפעל לביסוס ולחיזוק של ה"אקו-סיסטם" בתחום זה ולקידוםשיתופי פעולה וחיבורים בין חברות, סביב מיזמים לקידום שיטות ייצור וטכנולוגיות מתקדמות בתעשייה היצרנית בישראל. שינוייםטכנולוגייםאלה בתוספת פתיחת שווקים נוספים לתחרות בינלאומית, מעמידיםבפני ישראל הזדמנות ייחודית לחיזוק הייצור המקומי באופן משמעותי, על ידי שדרוג טכנולוגי של מפעלים קיימים ועל ידי הקמת מפעלי תעשייה חדשים בעלי עוצמה טכנולוגית גבוהה. הטמעה מוצלחת של טכנולוגיות י י צ ו ר מתקדם בתעשי י ה הישראלית, צפויה להוביל לשיפור כושר התחרות של החברות הישראליות, להעלאת הפריון לעובד, לשיפור ברווחיות, להביא לצמיחה מחודשת של התעשייה מוטת הייצור וליצירת מקומות עבודה איכותיים בשכר גבוה. מיצוי הזדמנויות אלה צפוי להיות בעל משמעויות כלכליות חיוביות על המשק, להגדיל את התוצר הלאומי, להביא לעלייה בפריון העבודה ולהרחיב את אפשרויות התעסוקה האיכותית בישראל. שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "המכון הלאומי לייצור מתקדם הוא כלי נוסף במסגרת תוכנית משרד הכלכלה להעלאת הפריון נועדה לשיפור כושר התחרותשל התעשייה הישראלית". שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "המכון הלאומי לייצור מתקדם הוא כלי נוסף במסגרת תוכנית משרד הכלכלה להעלאת הפריון נועדה לשיפור כושר התחרות של התעשייה הישראלית, להעלאת הרווחיות ורמת השכר של העובדים ולצמיחה מחודשת של התעשייה, הגדלת הייצור ושיפור החוסן של הכלכלה בישראל" דבר העורך בשנים האחרונות קמו ונפלו לא מעט חברות לאנרגיה מתחדשת. אבל היו כמה שחצו את כל המהמורות וחבלי הלידה של השוק הזה. אחת מהן היא אנלייט שהשליטה בה נמכרה לאחרונה, בתוך סערת שאול אלוביץ ויורוקום – בעלת השליטה בה. מבט במניה של אנלייט מאז נהפכה לחברה ציבורית לפני שמונה שנים מסביר בבירור מדוע המוסדיים הביעו אמון ביכולתם של מייסדי החברה, גלעד יעבץ, צפריר יואלי ועמית פז לייצר עבורם ערך בעתיד. ואולי סוד ההצלחה של החברה הוא שהיא לא שמה את כל הביצים בסל אחד - האסטרטגיה של אנלייט מאז הקמתה היתה לפזר את פעילותה בין סוגים שונים של אנרגיה מתחדשת, ולהגדיל את מספר המדינות שבהן היא פועלת כדי להקטין ככל האפשר את תלותה ברגולטור אחד או ברמת הפעילות והתקציבים במדינה אחת. ובכן, גם באנרגיה מתחדשת אפשר לעשות כסף, והרבה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=