תעשיות 769 | מירב דסקלו הפקות בע"מ

סוכנויות אדיר 03-5619126 : טל 67213 , ת״א 25 רח׳ יצחק שדה e-mail: adiroren@bezeqint.net ,03-5621547 : פקס www.adir-machinery.co.il מערכות הינע ובקרה סרבו AC ו- DC מנועי DC מנועי מנועי "וקטור" מנועי צעד ממסרות פלנטריות AC משנה תדר למנועי בקרים ומסכי מגע בקרת תנועה רב-צירית מנועי גיר קטנים , קרית אריה, פתח-תקוה 32 מכטרוניקס בע"מ, עמל 03-9288880: פקס | 03-9288888: טל | 052-4732030: נייד www.mechatronics.co.il office@mechatronics.co.il Enjoy Our Drive! בזכות התקציב ו"איתנות הכלכלה": מודי'ס העלתה את תחזית הדירוג של ישראל לחיובית חברת דירוג האשראי מודי'ס ) הודיעה כי החליטה Moody’s ( להעלות את תחזית דירוג האשראי של ישראל לחיובית. הדירוג שמעניקה החברה לאג"ח שמנפיקה ממשלת ישראל יישאר ; משמעות A1 בינתיים ברמה של ההחלטה היא כי חברת הדירוג צופה אפשרות להעלאת דירוג עתידית, אם כלכלת ישראל תמשיך להציג תוצאות טובות. לפי הודעת מודי'ס, השינוי בתחזית נעשה בעקבות שני גורמים: "תוצאות פיסקליות טובות, אשר – אם יישמרו – יחזקו עוד יותר את יכולת ספיגת הזעזועיםשל המאזן הממשלתי"; ו"כלכלה שאיתנותה גוברת, עם ענף היי-טק מתרחב, עצמאות אנרגטיתמוגברת ועמדה חיצונית מתחזקת" – מונח שבו מכוונים כלכלני מודי'ס בין השאר לגידול ביצוא השירותים, המסייע לעודף העקבי שנרשם בחשבון השוטף של מאזן התשלומים. יתרונות אלה, אם יישמרו – כותבים האנליסטים של מודי'ס – יסייעו לכלכלת ישראל לצמוח מהר יותר ממדינות שדירוג האשראי שלהן דומה. מוד'יס הסבירה גם מדוע יתרונות אלה מביאים בינתיים רק להעלאת התחזית, ולא להעלאהשל הדירוג עצמו. מול המגמות החיוביות, נטען, עומדים שינויים מבניים בטווח הארוך בשוק העבודה, בייחוד על רקע הגידול של נתח הערבים והחרדים באוכלוסייה, וכן "סיכונים גיאופוליטיים מתמשכים", ובהם המתיחות עם איראן, הסכנה למעורבות בעימותים אזוריים מוגבלים ואפשרות הסלמה של המתיחות עם הפלסטינים. כדי לזכות בהעלאת דירוג בפועל, מציינים במוד'יס, ישראל תידרש ככל הנראה לשמור על החוב 60%- הממשלתי שלה מתחת ל מהתמ"ג, להמשיך לצמוח בקצב "בריא" ולשמור על עודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים. טיסנקרופ ביצעה רכש גומלין והכנסתה לרשימה השחורה הוקפאה חברת טיסנקרופ הגרמנית, שנמנעה מביצוע רכש גומלין בישראל הנדרש במסגרת מיכרז הצוללות שבו זכתה, ביצעה 16 באחרונה רכש גומלין בשווי מיליון יורו. כך אמרו בשבועשעבר מקורות המכירים TheMarker ל- את המגעים שנערכו מול החברה. ככל הידוע, על רקע זה בין היתר מתעכבת הכנסתה של טיסנקרופ לרשימה השחורה של חברות שהפרו אתחוק רכשהגומלין, ולכן הן מנועות מלהשתתף במכרזי ממשלה חדשים. על פי כללי הסחר העולמי, חברות הזוכות במכרזים ממשלתיים מחוייבות ברכש גומלין בשיעורים , בדרך כלל, 25%-50% של מחברות התעשייה המקומית במדינת המכרז. טיסנקורפ חייבת ברכש גומלין מיליון 187 בישראל בסך יורו. ניסיונות משרד הכלכלה והתעשייה לקדםאת רכשהגומלין נתקלו עד כה בתשובה שהחברה אינה מוצאת מהיכן לבצע את הרכש המדובר. על רקע זה המליץ משרד הכלכלה והתעשייה להכניס את החברה לרשימה השחורה. עם זאת, כדי שהחברה תיכנס לרשימה נדרשת גם הסכמת החשב הכללי במשרד האוצר לכך, וזו לא התקבלה עד כה, ככל הידוע. טיסנקורפ עומדת במרכז בדיקת חשדותלשחיתותעל ידי המשטרה .)3000 במיכרז הצוללות (תיק עסקה גדולה לאורביט עם חיל האוויר האמריקאי אורביט העוסקת בתקשורת לוויינים, מערכותעקיבה ומערכות לניהול תקשורת ושמע במטוסים, הודיעה על זכייה בהסכם מסגרת לשדרוג, שירות ותחזוקה עבור מערכות ניהול תקשורת מוטסות KC -135 במטוסי ADAS מסוג של חיל האוויר האמריקאי בשווי מיליון ש"ח. 109- כולל של כ בהתאם להסכם, החברה תספק שירות למערכות תקשורת הפנים ותשדרג את יחידות ההפעלה על פני KC -135 במערך מטוסי חודשים, דבר 60- תקופה של כ שיאפשר לחיל האוויר האמריקאי להמשיך וליהנות מרמת תחזוקה גבוהה ומביצועים איכותיים של מערכות התקשורת המתקדמות שברשותו. הזכייה פורסמה באתר משרד ההגנה האמריקאי. "אורביט שמחה על זכיה בהזמנת מסגרת גדולה מלקוח אסטרטגי זה, המעידה על שביעות הרצון של חיל האוויר האמריקאי מהמערכות של אורביט, ועל האמון הרב אותו רוחש חיל האוויר האמריקאי כלפי מערך השירות של אורביט. מדובר במערכות משימה קריטיות במערך המטוסים המבצעיים בחיל האוויר, ואנו גאים על הבחירה באורביט כחברה אשר תמשיך להעניק שירות ותמיכה למערכות חיוניות אלו בשנים הבאות" אמר איתן ליבנה, מנכ"ל אורביט. 3deimention.co.il 9979700 , , כרמי יוסף 26 רח' אלון 052-255-4249 : נייד 08-928-6294 : טלאפקס SLA: Liquid resin + ultraviolet laser SLS Polymer: Polymer powders + co 2 laser SLM: Metal Powders + fiber laser SLS pattern: WAX and Foundry sand + co 2 laser מתמרי עומס מתמרי מומנט סנסורים למדידת אורך מדים ומערכות למדידת כוחות תחום השקילה תצוגה ובקרה ISO17025 מעבדת כיולים הסמכה תקן larit@larit.co.il www.larit.co.il Tel: 09-7444610 מגוון רחב של מדי כוח דיגיטליים / מכניים קיימות אופציות חיבור למחשב ותוכנה לניתוח וניהול התוצאות בנוסף עמדות בדיקת כוח ממונעות וידניות הכוללת בקרת מהירות ותנועה, ועוד. PEAK מדידת מרחק, מדידת שר האוצר, משה כחלון. כלכלת ישראל מציגה את נתוני המקרו הטובים ביותר מקום המדינה - שיעור האבטלה הנמוך ביותר, צמיחה חזקה, יחס חוב- תוצר הולך ויורד, ודירוג האשראי הגבוה ביותר. כל הנתונים מוכיחים כי המדיניות הכלכלית שאנו מובילים, הכוללת כלכלה חופשית ואחראית במקביל לחיזוק מעמד הביניים והשכבות החלשות, היא הדרך הנכונה".

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=