תעשיות | מירב דסקלו הפקות בע"מ

172 פלדות קפיץ ניקל סילבר פוספור ברונזה נירוסטות קפיציות פליז בריליום קופר מ״מ 0.005 - שימסים מ חיתוך למידה בסליטרים בע״מ מתאון מרכז שרות מתכות בסרטים 1958 נוסד ) ם י ט ר ס ב ( י א ל מ מ ה ק פ ס א 58117 , א.ת. חולון 1957 . , ת.ד 1 רח׳ הסתת 03-5586291 : , פקס 03-5586288 : טל www.maton.co.il info@maton.co.il www.i-zahavi.co.il ומוצרי מתכת ייצור מבלטים ייצור חלקי מתכת מכל סוג - כבישה, הרכבה וסימרור ייצור דגמים בהתראה קצרה ייצור סדרות קטנות וגדולות e-mail: i_zahavi@zahav.net.il 03-6837484 : פקס 03-6837231 : טל GD CompAir Germany … מדחסים בורגיים, … נטולי שמן, לרכבות, נשימת אדם Elmo Rietschle משאבות ואקום גרמניה … מחוללי חנקן לתעשיית המזון / רפואי כולל … אישורי תקן אירופה החברה לטכנולוגיות אוויר דחוס בע״מ WIDE WORLD AIR - COMPAIR finish@barak.net.il l 09-7409913 : טל Renishaw NC4 80 x 80 0318.indd 1 07/03/2018 16:26:55 NC4 מערכת לייזר למדידת כלים setup קצר את זמני ה של הכלים בשיעור 90% של עד והקטן טעויות מפעיל. www.renishaw.com ל מידע נוסף: israel@renishaw.com דוא"ל: 04-9536595 ט: א.ת. חדש ראשל"צ 12 רח' ההגנה 03-9523618 פקס: 03-9616634 טל: www.hameshavek.co.il CS משאבות אספקת מי צריכה, תהליכים, כיבוי אש. VS משאבות אספקת מי צריכה, קיטור, תהליכים, שטיפה. SQ משאבות ניקוז מי גשם ניקוז תעשייתי. 303 08-6585588 : פקס 08-6580128 :' טל ooshatz@netvision.net.il 054-5220420 :) נייד (אסנת תכנון וייצור מבלטים לענף המתכת עבודות כבישה ומתיחה במכבשים טון 400 עד כבישת חלקי מתכת למיניהם בסדרות קטנות וגדולות עבודות ריתוך והרכבה ISO 9001:2008 ניתוח לקיצור לא כולם אוהבים n מידי שנה, עובר הרבה כסף מהמפעלים הקיבוציים אל הקיבוצים אשר שולטים בהם למשל, בעלי מניות המיעוט במפעל פלרם אשר בשליטת קיבוץ רמת יוחנן מלינים על "התנהלות n את זה מיליון שקל בכל שנה למעגן מיכאל כתשלומי 60- פלסאון משלמת יותר מ n לא ראויה של הקיבוץ" בסך הכל בשלוש השנים האחרונות הועברו כמיליארד שקלים מהמפעלים הקיבוציים n עבודה וכוח-אדם 8 עמוד n כסף במחלוקת n אל הקיבוצים מניות הבכורה של הקיבוצים הממשלה אישרה הקמת ועדה שתפעל לקיצור הבירוקרטיה להקמת מפעלים כזכור, ישראלהתדרדרהלמקום n חדשים במדד נוחות עשיית העסקים 54- ה בגלל סחבת בתהליכים תכנוניים וכפל חודשים 8 הוועדה תגיש המלצות בנושא בתוך n בירוקרטיות ועדה n אלי כהן: "חדשנות בבירוקרטיה תסייע למשקיעים" n 11 עמוד n חדשה, תקווה ישנה ייצור מוצרי מתכת בכבישה ייצור מבלטים, מתיחה סמרור והרכבה ייצור מוצרים לפי דרישת לקוח 08-9407379 פקס: | 08-9407373 טל: www.sasson-metals.co.il | asm@sasson-metal.co.il הממשלה מעודדת את הנגב 19.8.2018 n 770 גיליון תעשיות מספר www.industry.co.il n 03-9007900 טל. מירב-דסקלו הפקות בע״מ בהוצאת לגיליון זה מצורפים מחיר גיליון: כולל מע"מ ₪ 30 מסלול השקעות חדש יעודד מפעלים להגיע לאזורי תעשייההצמודיםליישובים השאיפה היא לחזק את חוסנן n בדואיים הכלכלי והחברתי של הרשויותהבדואיות בנגב תוך שילוב האוכלוסייה בשוק המסלול n מיליון שקל 30- תקציב המסלול הוא כ n העבודה מעודד יזמות בדואית ומיועד למפעלים שאינם מייצאים. עד 6 עמוד n היום לא יכלו מפעלים אלה לקבל השקעות מהסוג הזה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=