תעשיות | מירב דסקלו הפקות בע"מ

2 770 ׳ גיליון מס w w w . i n d u s t r y . c o . i l ממשלה ותעשייה עורך אחראי/מנכ״ל: מנחם בלונדר עורך: boaz@merav.co.il בועז בן-נון כותבים קבועים: עו״ד גיל נדל, חנן בר-און, עמרי מראין, תמר פריד גרפיקה, עימוד ועיצוב מודעות: סטודיו גבזה לוחות: אורניב בע"מ דפוס: רבגון דפוס ואריזות בע"מ אחראית מדיה והפקה: 03-9007909 : אירית ענבר טל יועצי שיווק ומכירות: אילנה מצא, צבי מטיאס, אליהו פרילוק פרויקטים לוגיסטיקה והפקה: אליהו פרילוק מנויים תפוצה וגביה: 03-9007900 : נורית שרון, דורית פתאי טל מינהל ומיחשוב: יובל בלונדר הנהלה: מנחם בלונדר מנכ"ל ועורך ראשי לשעבר, ישראל דסקלו ז"ל מו״ל: מירב דסקלו הפקות בע״מ 4801761 ראש העין 11 רח׳ העבודה 03-9007900 טל: מערכת 03-9007902 : פקס כתובת לדואר אלקטרוני: taasiot@merav.co.il שער התעשיה באינטרנט: www.industry.co.il ש״ח 520 מנוי שנתי לעיתון כולל מוספים כל הזכויות שמורות מירב - דסקלו הפקות בע״מ ל אין להעתיק חומר כלשהו בלי אישור המו״ל. חומר פרסומי המופיע בעיתון הינו על אחריות החברות המפרסמות בלבד. ISSN 0792-1322 TAASIOT Bi-weekly Publication For The Israeli Industry MERAV-DASCALU PUBLISHING LTD. 11 Ha’avoda St Rosh Ha’ayin 4801761 Tel: 972 (3) 9007900 Fax: 972 (3) 9007902 e-mail: taasiot@merav.co.il בועז בן-נון ציוד לסימון על חומרים ומוצרים תכנון, ייצור, תיקון ויבוא סכינים לכיפוף וחיתוך פח ייבוא ציוד היקפי איכותי לתעשיה 03-5619378 : טל 03-5617549 054-4958575 : נייד 03-5617569 : פקס a.cohen@actools.co.il www.actools.co.il ירמיהו כהן מפעלי מתכת אמינות שנות ניסיון 66 שירות תמיכה טכנית ברמה הגבוהה ביותר איכות מכונות וכלים תוצרת מערב אירופה עם CE תקן ייעוץ מקצועי התאמת המכונות והכלים לפי צרכי הלקוח הספקה מהמלאי אחריות מלאה סוכנים בלעדיים קידוח תרמי מהיר מכבשים לחיבור פחים שולחנות ריתוך ואביזרי דפינה הממשלה אישרה את סגירתן של ארבע תחנות פחמיות לייצור חשמל בחדרה הממשלה אישרה את הצעתו של שר האנרגיה, יובל שטייניץ, לסגור ארבע יחידות לייצור חשמל באמצעות פחם בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה, לא . עוד נקבע כי 2022 יאוחר מיוני תנאי לסגירת התחנות הוא שעד לביצוע המהלך תופעל תחנת כוח חדשה על גז. ההחלטה התקבלה בלחץ המשרד להגנת הסביבה בראשות זאב אלקין, שתבע את סגירת התחנות על פי הבנות שהושגו . עם 2017- בינו לבין שטייניץ ב זאת, שני המשרדים חלוקים לגבי התנאים לסגירת התחנות הפחמיות. משרד האנרגיה התנה את סגירת היחידות בשני תנאים: קיומה של יתירות באספקת גז טבעי, כך שבנוסף לצינור הבודד שמגיע כיום לחוף ממאגר תמר, יהיו עוד חיבורים לחוף ממאגר לווייתן וכריש-תנין; ושעד סגירת התחנות תופעל תחנת כוח חדשה על גז באותו מקום, שתקים חברת חשמל. מנגד, במשרד להגנת הסביבה דרשו כי התחנות הפחמיות ייסגרו בכל מקרה. "אני מברך את שר האנרגיה על אימוץ עמדת המשרד להגנת הסביבה ויישום ההבנות בינינו לקביעת אבני הדרך, שיבטיחו את הצעד ההיסטורי של סגירת התחנות הפחמיות המזהמות, למען בריאות הציבור", אמר היום השר להגנת הסביבה, זאב אלקין. "החלטת הממשלה מבטיחה לציבור כי אכן תופסק הפעלת היחידות הפחמיות המזהמות בלוח זמנים קצר ככל האפשר, ומדגישהאתהמחויבות להפחתת שיעור התחלואה והתמותה כתוצאה מחשיפה לזיהום אוויר ממקור הזיהום הגדול במדינה. סגירת התחנות הפחמיות תוביל גם לחיסכון כלכלי למשק בהיקף של מיליארדי שקלים, ותצעיד ,21- את משק החשמל למאה ה כפי שנעשה במדינות המפותחות בעולם". 4-1 התחנות שייסגרו - יחידות - הן הישנות והמזהמות ביותר הן היו מקורן 2016- בישראל, וב מכלל פליטות 25%- של יותר מ המשק במזהמים העיקריים. כל קיל-וואט המיוצר בהן מזהם מייצור אותו 10,000-10 פי קילוואט בתחנת כוח המופעלת מייצור הקיל- 8-3 בגז טבעי, ופי וואטבתחנה פחמיתשהותקנו בה סולקנים. לכן, קידום הפעולות שיבטיחו את סגירת היחידות במועד שנקבע, בנוסף לבחינת דרכים נוספות לצמצום השימוש בהן עד למועד הסגירה, כגון הפעלה עונתית, יביאו להפחתה מיידית בזיהום האוויר ובפגיעה הבריאותית בתושבי חדרה וסביבתה. התחנות שייסגרוהן הישנות והמזהמות ביותר בישראל, וב- הן היו מקורן של יותר 2016 מכלל פליטות המשק 25%- מ במזהמים העיקריים דבר העורך האם הקיבוצים חולבים את המפעלים שלהם? בבורסה נסחרות כיום כתריסר חברות הנמצאות בשליטתם של קיבוצים, אשר נהנים גם הם מתשלומים מכובדים המועברים לידיהם מהחברה הציבורית שבשליטתם. תשלומים אלה מצטברים במרבית המקרים לסכומים דו-ספרתיים של מיליוני שקלים בכל שנה, מיליארד שקל 1- ומסתכמים לסכום של אדיר של כ שהועבר מהחברות לקיבוציים בשלוש השנים האחרונות. אבל לא כולם מרוצים. לאחרונה עלה לכותרות הסכם המענקים בין החברה הקיבוצית פלרם לבין בעל השליטה, קיבוץ רמת יוחנן. אחד מבעלי מניות המיעוט בפלרם לא שבע נחת מתשלומי העתק שמעבירה החברה לקיבוץ עבור מיליון שקל בשנה. 60- שירותים שונים, המסתכמים בכ ויש עוד, בולטת מעל כולן פלסאון, שבשלוש השנים האחרונות שילמה לקיבוץ מעגן מיכאל סכום כולל מיליון שקל בכל שנה. 90- מרשים ממוצע של כ חקלאים שיוותרו על מכסות מים יקבלו פיצויים משרדי האוצר והחקלאות סיכמו מיליון 30 על הקצאת תקציב של שקל לתמיכה בחקלאים בעקבות הבצורת - כך הודיע משרד האוצר. התקציב ייועד לחקלאים מיליון 20- בכל הארץ, ויצטרף ל שקל במענקי הסתגלות לחקלאי הגליל, שעל הקצאתם הודיע שר האוצר ביוני האחרון "בשל הבצורת והקיצוץ בכמויותהמים". לפי ההודעה של משרד האוצר, המחסור בגשמים וההחלטה שקיבלה רשות המים בעקבותיו, על קיצוץ מכסות המים לחקלאות , הותירו חקלאים "עם 2018- ל מטעים וגידולים שאין להם די מים. לעומתם, יש חקלאים שתמהיל גידוליהם גמיש יותר ומאפשר להם לצמצם או לשנות גידולים, ובכך לפנות ממכסות המים שלהם". מיליון שקל 30 התקציב בסך מיועד לתמיכהבחקלאיםשיוותרו מרצונם על חלק מהמכסה שלהם. הקצאת המכסות שיתפנו "תיעשה בהליך מכרזי שיבטיח חיסכון יעיל ומקסימלי במים", נכתב בהודעת האוצר. לפני כחודשיים אישרה הממשלה תוכנית להתמודדות עם המחסור ביום, הכוללת הקמה של מתקני התפלה חדשים ושיקום נחלים 2018- - אך בעיית המכסות ל נותרה בעינה. ועדת הכספים של הכנסת דנה בקיצוץ המכסות לפני כשלושה שבועות. ביולי האחרון הכריז שר האוצר, משה כחלון, על שנת בצורת - אבל רק באזור הנגב.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=