תעשיות | מירב דסקלו הפקות בע"מ

מערכות הינע ובקרה סרבו AC ו- DC מנועי DC מנועי מנועי "וקטור" מנועי צעד ממסרות פלנטריות AC משנה תדר למנועי בקרים ומסכי מגע בקרת תנועה רב-צירית מנועי גיר קטנים , קרית אריה, פתח-תקוה 32 מכטרוניקס בע"מ, עמל 03-9288880: פקס | 03-9288888: טל | 052-4732030: נייד www.mechatronics.co.il office@mechatronics.co.il Enjoy Our Drive! ביצוא לסין מתחילת השנה; חולשה ביצוא של טבע והתעשיות הביטחוניות 73% זינוק של היצוא הישראלי ממשיך לצמוח. גדל 2018 במחצית הראשונה של 4%- יצוא הסחורות מישראל ב מיליארד דולר. נתוני 24.2- ל יצוא השירותים לתקופה זו טרם פורסמו אמנם, אך שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן הודיע על הקדמת היעד להשגת היקף יצוא 2023- מיליארד דולר מ 120 של , ובכך הפך את האתגר 2020- ל למאתגר, אם כי השגתו בהחלט אפשרית. מנתוני המחלקה הכלכלית במכון היצוא, בראשותו של שאולי כצנלסון, מתברר כי הזינוק ביצוא של אינטל וכיל קיזז את הקריסה ביצוא של טבע ושל ענף התעשיות הביטחוניות במחצית הראשונה של השנה. עם זאת, טבע ואינטל כבר הראו בעבר ששינויים משמעותיים בהיקפי היצוא שלהן הנם תולדה של החלטה ניהולית, ולא בהכרח משקפיםשיפור או הרעה עסקית. בהתאם, במהלך התקופה הושפע היצוא באופן משמעותי משינויים חריגים בענפי היצוא הדומיננטיים, שהתאפיינו בתנודתיות גבוהה, כמו היצוא בענף התרופות, שכמובן הושפע מביצועיה של טבע. לאחר כולה עלה יצוא 2017 שבסיכום לשיא של 9%- התרופות בכ מיליארד דולר, הוא צנח 7.5- כ בחדות במחצית השנה הראשונה בהשוואה למחצית 21%- בכ 3.6- - מכ 2017 הראשונה של מיליארד 2.9- מיליארד דולר לכ דולר. לעומת זאת, יצוא הרכיבים האלקטרוניים, שרשם ירידה 2017 במהלך 19%- חדה של כ בעיקר בגלל שדרוג קו הייצור במפעלי אינטל, עלה בשיעור חד בהשוואה למחצית 55%- של כ הראשונה אשתקד, להיקף של מיליארד דולר. 2.7- כ יצוא של ציוד ביטחוני (כלי טיס), ענף ריכוזי ודומיננטי הנתון לתנודתיות רבה מתקופה לתקופה עקב אופי העסקות והחוזים הגדולים, ירד בשיעור לכמיליארד דולר, 44%- חד של כ רשם גידול חד 2017- לאחר שב 3.2- להיקף שיא של כ 18%- של כ מיליארד דולר. לעומת זאת, יצוא 2017 - הכימיקלים שעלה ב , רשם גם 13%- בשיעור של כ במהלך המחצית הראשונה של 15%- גידול מרשים של כ 2018 מיליארד 4.5- בשוויו, והסתכם בכ דולר. השווי הכולל של יצוא הענפים הדומיננטיים הללו, המאופיינים כאמור בריכוזיות ובתנודתיות רבה, נותר ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה, ועמד במחצית 11.2- על שווי כולל של כ 2018 מיליארד דולר - כשהוא מהווה מכלל היצוא. 46% היצוא ביתר ענפי התעשייה הציג מגמה חיובית מובהקת - עם צמיחה בכל ענפי היצוא העיקריים. היצוא המצרפי בענפים אלו - משווי היצוא 54%- האחראים כ הכולל - גדל במחצית הראשונה להיקף כולל של 8%- בכ 2018 של מיליארד דולר. 13- כ ניתוחי מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מצביעים על ארה"ב והאיחוד האירופי כשווקים הגדולים והמשמעותיים ביותר עבור היצוא הישראלי, מכלל 55%- אליהם מופנים כ יצוא הסחורות הישראלי. יצוא הסחורות לאסיה צמח בחציון 18% הראשון של השנה בכמעט בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כשהיעד עם הגידול המשמעותי ביותר הוא סין, שהיצוא אליה הגיע במהלך מיליארד 2.8- התקופה לשיאשל כ בהשוואה 73%- דולר - גידול של כ .2017 למחצית הראשונה של הפריון בחברה זרה שפועלת בארץ גבוה פי שניים משל חברה ישראלית דו"ח חדש וראשון מסוגו של משרד הכלכלה והתעשייהבדק את תרומתם של מרכזי מו"פ של חברות בינלאומיות למשק הישראלי. בין הממצאיםהמרכזיים של הדו"ח: הפריון בחברה זרה מחברה 2 בישראל גבוה פי מהוצאות המו"פ 50%- מקומית וכ בישראל מקורן בחברות זרות, מה שממקם את ישראל במקום . התוצר OECD הראשון בתחום ב- לעובד בחברות רב-לאומיות בבעלות זרה גבוה פי שניים מהתוצר הממוצע לעובד בישראל. היחס בין ההשקעות הזרות לבין התוצר המקומי בישראל גבוה מהממוצע העולמי, שעומד של OECD ומהיחס במדינות ה- 3.1% (ובישראל 2.9% שעומד על עמדו 2017 ). בשנת 4.1% על ההשקעות הזרות בישראל על 8.8 מיליארד דולר, לעומת 18.95 .2007- מיליארד דולר ב לפי הדו"ח, שנערך בשיתוף עם הלמ"ס, פועלות כיום בישראל חברות בינלאומיות, 320- יותר מ שמניעות תהליכי עומק בכלכלה. הדו"ח מבחין בין השפעה ישירה על הכלכלה, שכוללת עליית שכר ושיפור בתנאי העובדים, גידול בפריון העובדים בחברה הרב- לאומית, גידול בפעילות המו"פ, יצירת מקומות עבודה והשתלבות הכלכלה הישראלית בשרשרת הערך הגלובלית - ובין השפעה עקיפה. בין היתר, נכללים בהשפעה זו רכיבים כשיפור באיכות התוצר, זליגת טכנולוגיות ומעבר של עובדים מנוסים לחברות ישראליות, כמו גם שדרוג תהליכי הייצור והשירותים של ספקים מקומיים. חיתוכי לייזר מדוייקים מ"מ 0.15 החל מעובי משלב שרטוט החלק, ייצור דגמים כולל כיפופים ועיבודים משלימים. הרחבנו פעילותינו www.i-zahavi.co.il ,03-6837484 : , פקס 03-6837231 : טל לייזר ‰ חומרי גלםקפיציים ‰ כיפופים והרכבות ‰ כבישה ‰ מבלטים ‰ קפיצים i_zahavi@zahav.net.il שילחו מיייל ל: ומצאו את מירב הפתרונות תחת קורת גג אחת office@m-carmel.com shukid@m-carmel.com אבני היסוד שלנו לעשייה לאורך השנים: שרות ‰ חדשנות טכנולוגית ‰ איכות www.matechet-carmel.co.il מוצרי מתכת בכבישה, לחצנות, עיבוד שבבי 04-6418164 טל': 04-6418178 פקס: ביטחון/אופטיקה PRIMA POWER-DOMINO צירים, 6 ,3 D לייזר חדש במתכת כרמל! ייצור בחזית הטכנולוגיה 3000/1500/430 mm א. תעשיה ציפורית, נצרת עלית תעופה/תת מכלול תעופה תעופה larit@larit.co.il www.larit.co.il Tel: 09-7444610 לרית מדידות מציגה מגוון רחב של חיישנים ומתמרים למדידת מרחק מבוסס לייזר מבוסס חוט פוטנציאומטר לינארי חיישני מרחק מגנטוסטרקטיב הזינוק ביצוא של אינטל וכיל קיזז את הקריסה ביצוא של טבע ושל ענף התעשיות הביטחוניות במחצית הראשונה של השנה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=